Poslovni rockstarji

Tone Strnad

Medis d.o.o.

mag. Tone Strnad je direktor družbe Medis d.o.o. Družba Medis je bila ustanovljena leta 1989 in je zdaj sestavljena iz več podjetij, ki delajo na različnih teritorijih in zaposlujejo okrog 180 delavcev, predvsem z visoko izobrazbo. Njihova glavna dejavnost je trženje oziroma točneje promocija in pa tudi oskrbovanje tržišča z zdravili in medicinskim materialom iz Evropske unije, Švice, ZDA in Japonske. Deluje na tržiščih celotnega Balkana ter Slovenije in Madžarske in je na področju promocije in informiranja o zdravilih največja neodvisna družba na tem teritoriju. Organizirana je v tri prodajne sektorje (oskrba bolnišnic, zdravila, diagnostika) in 6 podpornih služb (registracija, promocija, finance in računovodstvo, logistika, mednarodna trgovina, informatika).  Kupci so bolnišnice, lekarne in drugi veletrgovci. Družba je bila nekaj let med  najhitreje rastočimi podjetji v Sloveniji.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja