Tehnološki eksperti

Aljoša Huber

Svetloba d.o.o.

Aljoša Huber je direktor podjetja Svetloba d.o.o. Poklicno pot je začel na Pošti Slovenije, v oddelku za mednarodni poštni promet, kjer je med drugim vzpostavil sistem za merjenje kakovosti poštnih storitev in razvijal storitve z dodano vrednostjo, ter postopoma napredoval do direktorja marketinga in direktorja razvoja storitev. V dvanajstih letih je organiziral in optimiziral vrsto procesov in oddelkov ter prispeval k razvoju iz proizvodne v tržno usmerjeno organizacijo. Ima magisterij iz ekonomije, trenutno pa dela doktorat iz ekonomije. Skupaj z ustanoviteljem podjetja Hinetom A. Vrtačnikom je prejemnik vrste priznanj za inovacije, v podjetju pa skrbi tudi za optimizacijo procesov in širitev v tujino.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Tehnološki eksperti

Boris Horvat

Abelium d.o.o.

Doc. dr. Boris Horvat je doktoriral na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. S številnimi poslovnimi, razvojnimi in raziskovalnimi izkušnjami vodi podjetje Abelium pri poslovnih odločitvah razvoja lastnih inovativnih produktov in nastopu na tujih trgih. Kot podjetnik, raziskovalec in vodja Centra za sodelovanje z industrijo Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem sodeluje pri izvedbi in vodenju številnih domačih in tujih razvojno raziskovalnih projektov. Skrbi za strateške poslovne odločitve, ključne stranke in razvoj novih produktov.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Anton Habjanič

TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o.

Anton Habjanič je leta 2008 doktoriral iz elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI UM) in bil izvoljen v naziv docent za predmetno področje Močnostna elektrotehnika. Med leti 2003 in 2007 je deloval kot mladi raziskovalec v Laboratoriju za aplikativno elektromagnetiko na FERI UM. V letih 2009 in 2010 je deloval kot samostojni strokovni delavec v Službi za habilitacije na Univerzi v Mariboru. Od leta 2010 pa je Direktor TehnoCentra Univerze v Mariboru d.o.o., pisarne za prenos tehnologij, kjer se poleg vodenja podjetja ukvarja s svetovanjem na področju zaščite in upravljanja pravic intelektualne lastnine, podjetniškim in poslovnim svetovanjem, raziskovanjem na področju povezovanja raziskovalnih organizacij in gospodarstva ...

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Rok Habinc

Rok Habinc vodi sklad tveganega kapitala STH Ventures, DTK.Sklad vlaga sredstva v hitro rastoča podjetja z ambiciozno vodstveno ekipo in velikim potencialom.Ciljna podjetja sklada domujejo v Sloveniji ali regiji JV Evrope in razvijajo izdelek ali storitev z globalnim dosegom.S svojim izdelkom ali storitvijo prispevajo k ekološki vzdržnosti oz. zmanjšanju obremenitve okolja – globalno ali zgolj lokalno.  Idealno imajo razvoj storitve/izdelka v glavnem končan, pripravljeni so za vstop na trg in pri tem potrebujejo zagon. G. Habinc je solastnik / partner v investicijski skupini S.T. Hammer, ki ima naložbe v različnih industrijah in skladih v Sloveniji, JV Evropi in svetu. Od leta 2003 vodi družbo Strenia IND, proizvajalca strojev za predelavo mineralnih surovin in velikih varjenih delov za industrijo gradbenih strojev. Pred tem je delal v skupini Aktiva Group, kjer je vodil projekte nakupov in prodaj podjetij s področja finančnih storitev, embalažne industrije, telekomunikacij in informacijskih tehnologij. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi Aktiva Ventures, enega prvih skladov tveganega kapitala v Sloveniji, in v tem skladu sodeloval kot investicijski menedžer. G. Habinc je bil ali je še vedno član nadzornih svetov in upravnih odborov v vrsti podjetij in skladov v Sloveniji, Bosni in Hercegovini in Črni gori. Rok Habinc je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Ljubljani in magistriral na Goizueta Business School pri Emory University v Atlanti, ZDA. Leta 2004 je pridobil naziv CFA (Chartered Financial Analyst).

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Rok Hrastnik

Rok Hrastnik je izvršni direktor podjetja iPROM, pred tem pa je bil mednarodni internetni direktor skupine Studio Moderna, kjer je vodil razvoj internetnega trženja in spletne prodaje na 22 trgih Srednje in Vzhodne Evrope. V nekaj letih je vzpostavil ekipo več kot 150 internetnih strokovnjakov v regiji in skupini Studio Moderna pomagal do pozicije enega največjih spletnih trgovcev v CEE. V skupini Studio Moderna je poleg celostne odgovornosti za internetne poslovne rezultate že od samega začetka vodil razvoj ključnih internetnih trženjskih kanalov (email, iskalni marketing, prikazno oglaševanje itd.), internetne analitike in internetnih poslovnih modelov. Pri svojem delu si je nabral bogate izkušnje z internetnim trženjem in prodajo v ZDA in Veliki britaniji, kot avtor, e-knjižni izdajatelj in so-lastnik podjetja Mapyx Ltd. Rok Hrastnik je uveljavljen in iskan mednarodni predavatelj, z rednimi strokovnimi prispevki na največjih svetovnih trženjskih konferencah.

 

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Simon Hvalec

Simon Hvalec je izvršilni direktor uprave banke Nova KBM za področje vzhodne Slovenije. Prej je bil zaposlen kot direktor hotelov in marketinga Term Maribor, zatem pa v Novi KBM kot direktor podružnice Slovenska Bistrica.

Simon Hvalec
Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja