Poslovni rockstarji

Bojan Dremelj

RC IKT d.o.o.

Bojan Dremelj je diplomiral iz uporabne matematike in magistriral iz računalniških znanosti. Svoje znanje je ves čas dopolnjeval tudi na področju ekonomije in menedžmenta.  Ima bogate izkušnje pri vodenju velikih projektov in tudi največjih gospodarskih sistemov v različnih fazah razvoja. Najvidnejši med njimi so gotovo postavitev in vodenje drugega slovenskega operaterja mobilne telefonije Si.mobil, pa predsedovanje upravi Telekoma Slovenije in upravnemu odboru Mobitela. Bil je tudi član upravnega odbora gibraltarskega nacionalnega telekomunikacijskega operaterja Gibtelecom, član nadzornega sveta menedžerske šole IEDC, itd. Leta 2010 je začel z delom na projektu izgradnje stimulativnega razvojnega okolja za nastajanje novih visoko tehnoloških podjetij in delovnih mest ter razvoj novih tehnologij, izdelkov in storitev. Projekt je prerasel v Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije, ki ga sedaj vodi.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Branko Drobnak

Branko Drobnak je svojo poslovno pot po končani mariborski Poslovni fakulteti začel kot pripravnik v republiškem komiteju Vlade RS za ekonomske odnose s tujino in kasneje strokovni sodelavec in svetovalec generalnega sekretarja Vlade RS. Nadaljeval jo je v gradbenem poslovnem sistemu IMOS, kjer je pet let opravljal delo pomočnika generalnega direktorja. Pred ustanovitvijo lastnega podjetja je nekaj let služboval v občinski upravi, sprva kot podpredsednik, nato pa predsednik Izvršnega sveta Mestne občine Ljubljana-Bežigrad in nato dve leti vodil družbo za finance in investicije v mednarodnem podjetju Slovenijales. Z letom 1992 je postal direktor in večinski lastnik podjetja Poteza d.o.o. Kmalu zatem je kot član uprave Družbe za upravljanje Triglav skrbel za marketing, dve leti vodil Istrsko hranilnico in posojilnico d.o.o., tri leta predsedoval upravi Poteze, borzno posredniške družbe d.d. in kot namestnik direktorja sodeloval pri ustanovitvi Prve pokojninske družbe d.d. Sprva kot član in nato kot predsednik nadzornega sveta je 5 let skrbel za razvoj Abanke, tretje največje slovenske banke. Od leta 2000 kot predsednik uprave Poteza Skupine nadaljuje snovanje, načrtovanje in nadzor izvedbe strategij razvoja družbe v skladu s pričakovanji vseh njenih deležnikov.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja