Tehnološki eksperti

Matjaž Čadež

Halcom d.d.

Matjaž Čadež je po izobrazbi fizik, začetek njegove poklicne poti pa je zaznamovalo raziskovalno okolje Inštituta Jožefa Štefana. Svoje poslanstvo je na eni strani našel v računalništvu in programiranju, ter na drugi v vodenju. V začetku sedemdesetih se je pridružil podjetju Intertrade-IBM, v katerem je kasneje postal vodja oddelka za programsko opremo. Poklicna pot, ki ga je za določena obdobje peljala v tujino - v Stockholmu se je kot projektni vodja mednarodnih projektov pridružil podjetju AU System, je očitno imela kažipot naravnan proti podjetništvu. Leta 1992 je ustanovil družbo Halcom, zaradi katere med drugim danes elektronsko poslujemo tudi iz naslanjača v dnevni sobi. Družba Halcom, ki jo vodi od ustanovitve, je kmalu pokazala svoj potencial in za dinamično rast prejela nacionalno priznanje Zlata gazela leta 2003.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Matej Čer

Matej Čer je prokurist podjetja Avant Car d.o.o., ki je eno od vodilnih slovenskih podjetij za kratkoročni in dolgoročni najem vozil ter upravljanje z voznimi parki. Kot nosilec franšiz National in Alamo za Slovenijo, ki na globalni ravni skupaj dosegata drugo največjo blagovno znamko s področja storitev rent-a-car in sta prisotna na vseh kontinentih, ima Avant Car d.o.o. močno zaledje, ki mu omogoča ustrezno vključitev tudi v svetovnem spletu industrije rent-a-car. Matej Čer je inovativni podjetnik, ki neprestano išče nove podjetniške priložnosti in kot mentor vzgaja nove podjetniške kadre.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Tone Černe

Geos d.o.o.

Tone Černe, rojen 2.12.1969 v Postojni; leta 1996 diplomiral VII. stopnje na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer bančništvo in finance. Po zaključku diplome vpisan na podiplomski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer poslovne finance in bančništvo. Leta 2004 uspešno zaključi magistrski študij na temo: Vloga tveganega kapitala na mednarodnih finančnih trgih in pridobi naslov magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved iz VIII.stopnje. Delovne izkušnje je pridobival na številnih področjih, zadnjih deset let pa je redno zaposlen v finančni skupini Perspektiva. Tako je od leta 1999 do 2003 na borzno-posredniški družbi Perspektiva d.d. opravljal delo finančnega analitika in borznega posrednika. V tem obdobju si je nabral številne izkušnje, predvsem na področju finančnih trgov v Sloveniji in tujini. Leta 2003 je postal izvršni direktor, odgovoren za komercialno področje, kjer je delal na različnih področjih, od investicijskega svetovanja strankam, izvedbe prevzemov podjetij do trženja in posredovanja lastniških in dolžniških papirjev večjim institucionalnim vlagateljem. Temu je sledil prevzem funkcije člana uprave na družbi za upravljanje investicijskih skladov Perspektiva DZU d.o.o., odgovorno za trženje in marketing. Od leta 2009 pa deluje kot direktor podjetja Geos, ki se ukvarja s poslovnim in finančnim svetovanjem ter investiranjem.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja