Tehnološki eksperti

Smiljana Vončina Slavec

RC IKT d.o.o.

Smiljana Vončina Slavec, univ.dipl.matematik, je od začetka marca vodja Informacijskega centra v Razvojnem centru informacijsko-komunikacijskih tehnologij (RC IKT) v Kranju. Svoje poslovno pot je začela kot profesorica matematike, fizike in računalništva na kranjski gimnaziji, potem pa je več kot 20 let uspešno delala v gospodarstvu. Že zgodnjega leta 1991 je s še dvema prijateljema, matematikoma, ustanovila podjetje Infonet, ki je v nekaj letih postalo vodilno podjetje za področje informatike v zdravstvu v Sloveniji. Po 17 letih zelo uspešnega delovanja so podjetje prodali, sama pa se je preizkusila pri vodenju največjega nacionalnega informacijskega projekta eZdravje. Pred kratkim se je odločila za vrnitev v gospodarstvo, kjer želi z bogatimi osebnimi izkušnjami in znanjem vzpostaviti največji Izobraževalni center na Gorenjskem in pomagati mladim podjetjem pri njihovem zagonu in še posebej pri širitvi dejavnosti in prodorih na tuje trge.

 

Posebni področji, ki ju dobro pozna in ima največ izkušenj, sta informatika v zdravstvu in sodelovanje pri velikih nacionalnih in mednarodnih projektih. Na področju informatike v zdravstvu je delovala od l. 1989, uspešno je povezovala dejavnost v podjetju Infonet Kranj z izvedbo večjih nacionalnih in mednarodnih informacijskih projektov ter z uveljavljanjem standardov za medicinsko informatiko v slovenskem prostoru. Vse od leta 1999 je delovala tudi kot mednarodna svetovalka na več nacionalnih projektih v tujini (Bolgarija, Slovaška, Makedonija, Srbija, Črna Gora). Od leta 2011 je so-predsedujoča pri največjem evropskem projektu na področju informatike v zdravstvu: epSOS (european patient Smart Open Services) in vodja projekta v Sloveniji.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Aleksandar Vojnović

Oust.me

Aleksandar Vojnović je ustanovitelj podjetja Oust.me, ki je geo lokacijska igra, z namenom, da poveže digitalni svet z realnim svetom. Pred tem je delal v podjetju PaktMedia, podjetju specializiranem na področju zabavne medijske industrije in internetne tehnologije.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Barbara Vtič Vraničar

Mag. Barbara Vtič Vraničar deluje kot samostojna svetovalka, specializirana za nudenje podpore in svetovalnih storitev za mala in srednje velika podjetja, s poudarkom na finančnem poslovanju. Skrbi za pripravo poslovnih in investicijskih načrtov ter sanacijskih načrtov za podjetja in organizacije ter jim svetuje kako optimizirati finančno poslovanje. Njene finančne izkušnje so rezultat 10 letnega dela v pidovski industriji, kjer je delala kot ocenjevalka vrednosti podjetij, upravljavka naložbenih portfeljev ter direktorica finančne družbe. Kasneje v družbi KOTO d.d. kot prokuristka za področje financ. Zadnji dve leti je sodelovala z družbo Venturelab d.o.o., kjer se je posvečala svetovanju start-up podjetjem ter ukvarjala tudi z nadzorom naložb vlagateljev tveganega kapitala.

Strateški razvoj je pokrivala kot svetovalka za strateške projekte v družbi KOTO d.d. ter z delovanjem v NS različnih slovenskih in tujih podjetij. Komercialne izkušnje je nabirala v družbi Tehnounion d.d. kot svetovalka za trženje in kot direktorica komercialnega sektorja v družbi KOTO d.d. ter si tako pridobila vpogled v zakonitosti delovanja tako na B2Btrgu, kot na trgu končnih kupcev ter poznavanje zakonitosti delovanja celotne trgovske verige od proizvodnje, veleprodaje, maloprodaje do končnega kupca.

Kot predavateljica je angažirana na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, poleg tega je gostujoča predavateljica na različnih podjetniških dogodkih ali pri posameznih naročnikih.

 

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

dr. Jaka Vadnjal

Jaka Vadnjal je doktoriral s področja podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 2005, kjer je prej tudi magistriral, diplomiral pa je na Fakulteti za strojništvo. Bil je soustanovitelj in sedem let direktor družinskega podjetja. Med leti 2001 in 2006 je bil pomočnik direktorja Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo in kasneje Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije. Del magistrskega študija je opravil na univerzi v Stirlingu, Škotska. Dodatno se je izpopolnjeval še na Babson College, ZDA, ILO Torino, Italija, Univerzi Humberside Anglija in PHARE Cegos seminar, Slovenija. Bil je generalni sekretar Sekcije tveganega kapitala SLEVCA, član več domačih strokovnih komisij in nekaj delovnih skupin pri Evropski komisiji. Ima izkušnje s članstvom v nadzornih svetih in upravnih odborih. Deloval je tudi kot svetovalec malim in srednjim podjetjem in svetoval državnim inštitucijam več držav zahodnega Balkana glede načrtovanja sistemov podpore podjetništvu. Objavil je mnoge  storkovne članke in je soavtor številnih učbenikov. Trenutno je dekan in predavatelj na GEA College-Fakulteti za podjetništvo, Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Na Fakulteti za podjetništvo prav tako opravlja naloge direktorja znanstveno raziskovalnega institute, predstojnika katedre za ekonomiko malih podjetij in predsednika senata za mandatno obdobje 2008 do 2011.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Draško Veselinovič

KD Group

Draško Veselinovič je dodiplomski in podiplomski študij opravil na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, številne specializacije s področja financ pa v finančnih institucijah in na fakultetah v ZDA, Veliki Britaniji, Nemčiji, Avstriji, Rusiji. Poklicna pot se je začela v Ljubljanski banki, nadaljevala na Ljubljanski borzi, kjer je bil njen vodja za ustanovitev in potem prvi direktor, nato pa nekaj let predsednik uprave Deželne banke Slovenije d.d. Že od zaključka študija na raziskovalnem in pedagoškem področju sodelujem z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in drugimi fakultetami v Sloveniji in tujini. Bil je nestrankarski član prvega samostojnega slovenskega parlamenta kot poslanec za finance in svetovalec takratne slovenske vlade. Na mednarodnem področju je v svojih krogih aktivno pomagal pri slovenskem osamosvajanju. Danes je glavni izvršni direktor družbe KD Group.

 

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Dušan Vrban

Dušan Vrban je magister marketinga ter lastnik in direktor marketinškega podjetja Kainoto. Do danes je v svoji karieri  kot član ali vodja projekta deloval na različnih področjih marketinga, HRM projektov (raziskave, komunikacija, strategije, obnašanje potrošnikov, spletne komunikacije,…).

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Franc Vidic

dr. Franc Vidic je predavatelj, svetovalec in raziskovalec na področju podjetništva, marketinga in kreiranja znanja. Diplomiral je s področja ocene rudišč, specializiral na temo vodenje preobrata v podjetju, magistrsko in doktorsko delo pa je s področja usposabljanja in kreiranja znanja podjetnikov. Prva zaposlitev je bila v Rudniku urana Žirovski vrh. Po nekaj letih se je odločil za spremembo in se pridružil skupini ustanoviteljev GEA College, njegovo delo je pri razvoju in trženju novih produktov, vzpodbujanju in usposabljanju za rast in razvoj podjetij. Sodeloval pri razvoju poklicnih standardov in pri razvoju izpitnih katalogov ter literature. Veliko energije je vložil v razvoj e-izobraževanja. Poseben izziv je bil ustanovitev in zagon Fakultete za podjetništvo, Centra višjih šol v okviru GEA College, ter še nekaterih podjetij.

Je avtor več strokovnih člankov in monografij:  Marketinški pripročnik, Tržne strategije z mala podjetja, .... Priročnik: Kako narediti dober poslovni načrt je  med največkrat uporabljenimi z nabora knjig na »Ibook store«. Je ekspert za podjetniški marketing in mreženje, sodeluje in svetuje podjetnikom ter predava na več fakultetah in univerzah po Evropi.  

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Igor Voljc

Fario Consulting d.o.o.

Igor Voljc je lastnik podjetja Fario Consulting, ki nudi prodajne, marketinške in druge poslovne svetovalne storitve.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Ivan Vučetić

MBA friends d.o.o.

Ivan Vučetić je idejni vodja in eden od 22 soustanoviteljev MBA Holdinga, novoustanovljenega podjetja lastnikov iz 5 držav regije. Podjetje je aktivno na področju organizacije poslovnih dogodkov, mreženja (www.mba-friends.com) in poslovnega svetovanja za start-up podjetja.

Rojen v Puli na Hrvaškem, študiral navtiko v Reki in v Portorožu zaključil študij turizma. Tekom študija je delal čez poletje v ZDA, kjer je spoznal delo v storitvenem sektorju in ameriški pristop h delu.  Po zaključku študija turizma se je najprej zaposlil kot IT broker v podjetju Orfik. Delo je bilo globalno, saj je podjetje poslovalo po celem svetu od Hong Konga, Dubai-ja do Rotterdama. Ob delu je vpisal specialistični študij menedžmenta, da bi dodatno razvil vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Naslednji zaposlitveni izziv je predstavljajo vodenje  prodaje na Zaposlitev.net, prodaja oglasov za prosta delovna mesta, zelo kmalu pa je dobil ponudbo za Vodjo prodaje v industriji plastike, kjer se je dodatno veliko naučil, od optimizacije procesov, zmanjšanju stroškov, planiranju proizvodnje, organizacije skladiščenja, odpreme blaga itn.

V želji, da še dodatno izboljša svoje zanje nemščine je sprejel ponudbo za delo v nemško-avstrijskem multi-nacionalnem podjetju, ki proizvaja plastično embalažo po celem svetu. Kot Vodja prodaje je bil odgovoren  za Adriatik regijo (od Srbije do Italije). V tem času je zaključil Interno akademijo v korporaciji, hkrati pa končal študij MBA na Cotrugli Business School v Zagrebu.

Ivanu je všeč doseči težko dosegljive cilje in je svetovni prvak v motiviranju ljudi. Prepričan je, da je človeški kapital ključni dejavnik za uspeh podjetja in regije.

 

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Tanja Verhovnik

Verus d.o.o.

Tanja Verhovnik je direktorica podjetja Verus d.o.o., agencije za podjetniško in marketinško svetovanje. Je strokovnjak za tržno komuniciranje in že vrsto let vodi ekipo marketinških strokovnjakov, ter odhodni in dohodni klicni center. Za svoje delo je Tanja Verhovnik prejela mednarodno priznano nagrado Effie za učinkovitost v tržnem komuniciranju. Več let je delovala kot vavčerska svetovalka Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije, je članica svetovalne mreže Tovarne podjemov in redno svetuje tudi podjetnikom začetnikom. Doslej je izvedla svetovanja in usposabljanja za več kot 30 domačih in tujih podjetij. Svoje znanje je izpopolnjevala na 40 seminarjih in konferencah v tujini, predvsem pa skozi vsakodnevno delo v agenciji in klicnem centru.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja