Poslovni rockstarji

Tina Osojnik

je magistrirala iz prava in managementa nepremičnin, znanje s področja gospodarstva pa je pridobila s študijem Executive MBA na Poslovni šoli Cotrugli in je na področju zaščite intelektualne pravice aktivna že vrsto let. Svoje raznolike izkušnje je pridobivala na Uradu RS za intelektualno lastnino, kjer je svetovala mnogim podjetjem in posameznikom pri zagatah s področja intelektualne lastnine in prava na tem področju, zdaj pa v zasebnem sektorju deluje predvsem na področju korporativnega prava in s svetuje mednarodnim podjetjem glede strategij upravljanja z znamkami, modeli, avtorskimi pravicami in t.i. mehkimi pravicami ter njihovimi razmerji in pogodbenimi ureditvami.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja