Poslovni rockstarji

Primož Marolt

Triglif d.o.o.

Primož Marolt je direktor in lastnik podjetja Triglif, informacijske tehnologije, d.o.o., ki je bilo ustanovljeno leta 1997. Podjetje predstavlja izvedbo analitičnih rešitev, sistemsko integracijo in prodajo strojne ter programske opreme.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja