Vključitev v tuje pospeševalnike

V preteklih letih so se na svetovnem trgu pojavili t. i. podjetniški pospeševalniki, ki podjetniškim ekipam omogočajo dostop do globalnih trgov, in tudi do dodatnega kapitala. Tako so podjetniški pospeševalniki postali pomembno orodje slovenskih zagonskih podjetij za širjenje na tuje trge. Ekipe iz Slovenije lahko vstopijo na ameriški trg prek ameriškega pospeševalnika Y Combinator, TechStars itn., na angleški in latinskoameriški trg pa prek pospeševalnika Wayra v Londonu. Tako so začela globalno poslovati tudi mnoga slovenska zagonska podjetja, na primer Zemanta, 2nd Sight, Zeppelin in drugi.

Sprejem v globalni pospeševalnik ni enostaven, saj navadno najboljši pospeševalniki sprejmejo le nekaj odstotkov prijavljenih, od več kot tisoč prijav izberejo nekaj deset podjetij. Zato je potrebna skrbna priprava podjetnikov na prijavo v tovrstne pospeševalnike, kar je tudi del programa Go:Global.

Program za prijavo v pospeševalnik

Program pomoči pri prijavi v pospeševalnik je specializiran program za vse podjetnike, ki se želijo uspešno prijaviti v svetovno najbolj priznane pospeševalnike. Namen programa je celostna pomoč podjetniku pri pripravi prijave v pospeševalnik ter skozi pripravo prijave pomoč pri razvoju poslovne ideje in mentoriranje podjetnika.

Posebnost programa za prijavo v pospeševalnik je, da pomoč in mentorstvo zagotavljajo izključno podjetniki, ki so bili sami že sprejeti v katerega izmed svetovnih pospeševalnikov. Tako lahko iz prve roke podajo konkretne in uporabne nasvete, da nove generacije podjetnikov pripravijo čim bolj optimalno prijavo.

Program za prijavo v pospeševalnik obravnava svetovno najbolj znane pospeševalnike, in sicer Y Combinator, Seedcamp, TechStars, 500 hats in Wyra, kamor so že bili sprejeti slovenski podjetniki, tako da lahko predajajo svoje znanje mlajšim generacijam.

Vsak od naštetih pospeševalnikov ima razpisan rok za oddajo prijavnice. Vsaj (1) mesec dni prej je organizirana uvodna delavnica, na kateri mentor predstavi pospeševalnik, svojo osebno izkušnjo in stvari, na katere mora podjetnik še posebno paziti pri prijavi. Predstavitvena delavnica traja eno uro.

Na podlagi predstavitvene delavnice se udeleženci odločijo, kdo bo sodeloval na (2) mentorskem dnevu, ki poteka približno teden pozneje. To je celodnevni dogodek, kjer v manjši skupini (od 5 do 10 ljudi) mentor za posamezen pospeševalnik skupaj s podjetniki izpolnjuje in dopolnjuje prijavo ter je mentor podjetniku. Pogoj za sodelovanje v mentorskem dnevu je že izpolnjena prijava v pospeševalnik, na podlagi katere lahko mentor katerega podjetnika tudi zavrne.

Za vse, ki se na mentorskem dnevu izkažejo in pokažejo resnost ter delavnost, so po potrebi organizirana še individualna srečanja.

Termine delavnic za posamezne pospeševalnike si lahko pogledate tukaj.