Organizatorji programa

Program je nastal v okviru Iniciative Start:up Slovenija, pod vodstvom Tehnološkega parka Ljubljana in v strateškem partnerstvu s Tovarno podjemov.

NOSILEC PROGRAMA

Tehnološki park Ljubljana

Poslanstvo Tehnološkega parka Ljubljana je zagotavljanje vrhunskega podpornega okolja za prenos raziskovalnih izsledkov in inovativnih poslovnih zamisli v uspešno in mednarodno konkurenčno tehnološko podjetništvo. Tehnološki park Ljubljana v domačem okolju dobro izpolnjuje svoje poslanstvo. Postal je steber lokalne podporne infrastrukture. Z ustvarjenim ugodnim okoljem in novimi podjetji je dober vzornik in tvorec pozitivnega ozračja za razvoj tehnološko naprednejšega podjetništva v Sloveniji. V letu 2009 se je pridružil tekmovanju Start:up Slovenija kot njegov soorganizator. 

STRATEŠKI PARTNER

Tovarna podjemov

Tovarna podjemov je ime univerzitetnega podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru, ki ga v skladu s pogodbo z univerzo razvija neprofitni zavod IRP. Storitve inkubatorja so primarno namenjene komercializaciji podjetniških idej študentov, raziskovalcev in profesorjev univerze ter tudi idej drugih inovativnih posameznikov. Za start-up podjetja s področja IT pa skupaj z družbo Microsoft razvijajo podporne programe v okviru Microsoftovega centra za inovacije. Tovarna podjemov je nosilec projekta slovenskega tekmovanja najboljših start-up podjetij Start:up Slovenija in glavni organizator mednarodne podjetniške konference PODIM.

PARTNERJI

Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije (RC IKT)

RC IKT je tehnološki park s podjetniškim inkubatorjem z jasno vizijo postati prva izbira za podjetniški razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij v regiji. Zagotavljamo stimulativno, urejeno in prijazno podjetniško okolje z dostopom do informacijskih in komunikacijskih kompetenc, tehnologij in infrastrukture, mrežo povezav za dostop do trgov, ustvarjanje sinergij in hitro rast. V inovativnem podjetniškem okolju povečujemo dodano vrednost za globalno konkurenčnost podjetij in slovenskega gospodarstva, prispevamo k trajnostnemu razvoju regije in ustvarjamo nova delovna mesta. 

Primorski tehnološki park

Primorski tehnološki park, d. o. o., je družba, ki skrbi za nastanek, delovanje in rast tehnološko najzahtevnejših podjetij z visokim tržnim potencialom. Podjetjem pomagamo pri premagovanju podjetniških in tržnih izzivov, s ciljem, da podjetja čim hitreje razvijejo svoje ideje v proizvode in storitve ter vstopijo na trg. V Primorskem tehnološkem parku se želi ustvariti mednarodno prepoznavno poslovno okolje, privlačno za vrhunska, inovativna, visokotehnološka podjetja in znanstvenoraziskovalni svet, ter s tem prispevati h gospodarskemu razvoju regije. Na razpolago daje infrastrukturo, gradi povezave s centri znanja in tehnologij, spodbuja mreženje, vzpostavlja sinergije ter ponuja poslovne in druge storitve. 

Pomurski tehnološki park 

Pomurski tehnološki park postal prepoznaven v regijskem, nacionalnem in mednarodnem poslovnem prostoru, kjer je svojo razpoznavnost gradil s strokovnim delom in nenehnim prilagajanjem ponudbe na trgu. Pomurski tehnološki park je na konkurenčnem trgu v zadnjih petih letih uspel pridobiti in izvesti 25 večjih mednarodnih EU projektov, v okviru katerih je pridobil vire financiranja za svoje delovanje in podporo podjetjem.