O programu

Uspešnost nacionalnih gospodarstev je zaradi globalizacije vse bolj usodno odvisna od uspešnosti domačih podjetij pri prodoru na svetovne trge. Ključni cilj novega tipa inovativnih globaliziranih podjetij je njihov uspešni prodor in poslovanje na nišnih svetovnih trgih. V gospodarsko razvitih državah so taka podjetja vse pomembnejša in predvsem pomemben del ustvarjene dodane vrednosti, njihovo nastajanje in hitro rast pa tudi sistematično spodbujajo.

Globalni konkurenčni pritiski in nove tehnologije motivirajo inovativna in prodorna start-up podjetja, da iščejo poslovne priložnosti, financiranje, ekipe, partnerje in trge na svetovni ravni. Novih globalnih podjemov na ravni novih proizvodov in storitev pa se lotevajo tudi obstoječa podjetja, ki iščejo poslovne priložnosti za rast in preboj na svetovni trg. Spoprijemajo se z izzivi obvladovanja gonilnih sil globalizacije in ustvarjanja uspešnega sodelovanja z globalnimi deležniki, pri čemer jim je treba zagotavljati vso možno podporo.

V skladu z dobrimi praksami razvitih gospodarstev je Tehnološki park Ljubljana v strateškem partnerstvu s Tovarno podjemov in v sklopu Iniciative Start:up Slovenija zasnoval celovit program za podporo start-up podjetij pri njihovem prodoru na svetovni trg. Namen programa je celovit nabor storitev podpore pri rasti zagonskih podjetij na svetovnem trgu. 

Vsebinski sklopi programa Go:Global Slovenia:

1. Go:Global pospeševalnik

Go:Global Slovenia je podjetniški pospeševalnik, ki start-up podjetjem, ko so že našla »product-market fit«, nudi vse potrebne elemente za uspešen začetek hitre globalne rasti. Z vključitvijo podjetja pridobijo:

  • 200.000 EUR kapitala javne lastniške investicije (v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom in produktom SK200), ki podjetju omogoča začetek ekspanzije na tuje trge, nadaljnji razvoj produktov in premostitev financiranja do naslednjega kroga s strani skladov tveganega kapitala.
  • Program priprave na investicijo, kjer podjetniki spoznajo vsa pravila lastniškega financiranja, pripravijo vlogo za razpis, hkrati pa spoznajo zasebne investitorje za dodatno pritegnitev zasebnega kapitala.
  • Go:Global for Growth, obsežen in sistematičen vsebinski spremljevalno-izobraževalni program z izkušenimi domačimi in tujimi mednarodnimi podjetniki, katerega namen je prejemnikom javnih sredstev pomagati pri profesionalni organizaciji podjetja in globalni rasti.
  • Osebnega start-up mentorja, ki ima izkušnje s širitvijo podjetja na tuje trge in pomaga podjetniški ekipi pri strateških odločitvah, mednarodnih kontaktih ter širitvi na posamezne trge.
  • Celotno administrativna pomoč, ki pride na novo skupaj z lastniško investicijo, v obliki poročil ter drugih aktivnosti, z namenom, da se podjetniška ekipa lahko v celoti osredotoča predvsem na globalni prodor in hitro rast. Administrativno pomoč nudi dodeljeni podjetniški svetovalec.
  • Infrastrukturo po Sloveniji v okviru inkubatorjev in tehnoloških parkov, ki je delno subvencionirana, predvsem pa zagotavlja integracijo podjetniške ekipe v ustrezno skupnost in morebitne dodatne programe. Skupnost podjetniški ekipi zagotavlja dodatno motivacijo in medsebojno izmenjavo znanj.
  • Mrežo med investitorji, tako v obliki domačih ter tujih skladov tveganega kapitala kot pospeševalnikov, z namenom pridobitve nove investicije.
  • Aktivno promocijo doma in v tujini, tako v obliki medijske odmevnosti, kot pomoči pri kontaktih, marketingu in pripravi promocijskih besedil. V okviru pospeševalnika aktivno pomagamo podjetjem do profesionalnega nastopa na tujih trgih.

2. Individualni mentorski program ter mreženje med podjetniki in mentorji

Izkazalo se je, da zagonska podjetja v začetnih fazah nujno potrebujejo strokovno pomoč izkušenih mentorjev. Zato je pomemben del programa Go:Global Slovenia intenziven program mreženja med podjetniki in mentorji, s ciljem, da se ti spoznajo in dogovorijo za poglobljeno mentorsko sodelovanje. V mentorski program Go:Global Slovenia je vključenih 150 izbranih domačih (in nekaterih tujih) mentorjev. V okviru t. i. mentoriranja ena na ena mentorji pomagajo udeležencem programa pri reševanju specifičnih težav. Izvedenih je bilo že več serij tovrstnega mentoriranja za najbolje uvrščena podjetja v izboru Start:up Slovenija ter za druge sodelujoče podjetnike v sklopu pobude Start:up Slovenija. Programa se je do zdaj udeležilo več kot 100 podjetnikov, ki so v odgovorih na vprašalnik izkazali izjemno zadovoljstvo s programom in njegovo nujnost v sklopu podjetniškega ekosistema.

Pomemben del mentorskega programa je tudi grajenje podjetniške skupnosti. Mentorje, svetovalce, druge deležnike podjetniškega ekosistema in seveda podjetnike, ki se vključijo v program Go:Global Slovenia, aktivno spodbujamo, da se med seboj družijo, izmenjujejo izkušnje, hkrati pa organiziramo različne dogodke, neformalna srečanja, ekskurzije itn.

3. Program usposabljanja podjetnikov v zagonskih podjetjih s sodobnimi metodologijami podjetništva (vitek in agilen razvoj proizvodov)

V preteklih nekaj letih so se razvile t. i. novodobne metodologije gradnje zagonskih podjetij, ki jih učijo najboljše svetovne poslovne šole, kot so Stanford, MIT, Berkely in druge. Gre za sklop »Business model generation« in metodologij »The Lean Startup«, ki so namenjene najboljšim podjetjem z ambicijami hitre globalne rasti na dinamičnih trgih.

Gre za alternativni koncept klasičnega razvoja podjetja (»waterfall development«, poslovno planiranje itn.), pri čemer se podjetje s tovrstnimi metodologijami lahko bistveno hitreje usmeri in raste na trgu ter predvsem zmanjša nesmiselne in neučinkovite stroške. Tovrstne metodologije so najbolj namenjene t. i. tipu podjetja iz Silicijeve doline, ki ima novo disrupcijsko tehnologijo in možnost izjemno hitre globalne rasti na povsem novih trgih. Gre za znanje, ki ga je treba nujno širiti, da pomagajo podjetjem pri prodoru in rasti na svetovnem trgu.

V sklopu programa Go:Global so organizirane posamezne delavnice na to temo, sistematični program Master of Start:ups, pa tudi seminarji po podjetjih (angl. incompany) ter svetovanja za že uveljavljena podjetja, ki razvijajo nove globalne proizvode in storitve. V tem sklopu storitev podjetjem svetujemo in pomagamo tudi pri mednarodnem trženju ter promociji njihovih novih proizvodov.

4. Program vključevanja slovenskih zagonskih podjetij v tuje podjetniške pospeševalnike

V preteklih letih so se na svetovnem trgu pojavili t. i. podjetniški pospeševalniki, ki podjetniškim ekipam omogočajo dostop do globalnih trgov in dodatnega kapitala. Tako so podjetniški pospeševalniki postali pomembno orodje slovenskih zagonskih podjetij za širjenje na tuje trge.

Ekipe iz Slovenije lahko vstopijo na ameriški trg prek ameriškega pospeševalnika Y Combinator, TechStars itn., na angleški in latinskoameriški trg pa prek pospeševalnika Wayra v Londonu. Tako so začela globalno poslovati tudi mnoga slovenska zagonska podjetja, na primer Zemanta, 2nd Sight, Zeppelin in drugi.

Sprejem v globalni pospeševalnik ni enostaven, saj navadno najboljši pospeševalniki sprejmejo le nekaj odstotkov prijavljenih, od več kot tisoč prijav izberejo nekaj deset podjetij. Zato je potrebna skrbna priprava podjetnikov na prijavo v tovrstne pospeševalnike, kar je tudi del programa Go:Global.

5. Monitoring zagonskih podjetij (predvsem po pridobitvi državnih subvencij)

V okviru programa monitoringa je razvit napreden, praktičen in celovit sistem monitoringa vseh zagonskih podjetij, ki so prejela subvencije, bodisi P2 ali katero drugo subvencijo iz javnih sredstev. Program monitoringa dosega največjo dodano vrednost z vključitvijo podjetnikov v mentorski program in druge programe Go:Global ter z rednimi polletnimi sestanki s skrbnikom podjetja. Skrbnik podjetja pripravi polletno mnenje o napredku podjetja skladno s poslovnim načrtom. Tovrstno mnenje lahko vpliva na odločitev o nadaljnjem financiranju podjetja ali celo morebitnem vračilu subvencije. Z monitoring programom gradimo bazo vseh zagonskih podjetij in podatke o njihovem napredku na enem mestu.

 

Program izvajajo partnerji, povezani v Iniciativo Start:up Slovenia.

Nosilci programa Go:Global Slovenia:

Partnerji programa Go:Global Slovenia: