03. 10. 2013 Nazaj na arhiv

Nadgrajen celovit program za podporo start-up podjetij pri njihovem prodoru na svetovni trg

Go:Global Slovenia je celovit nacionalni program za podporo start-up podjetij pri njihovem prodoru na svetovni trg, ki ga izvaja Tehnološki park Ljubljana v sklopu Iniciative Start:up Slovenija, katera združuje najbolj aktivne subjekte podpornega inovativnega okolja. Namen programa je celovit nabor storitev podpore pri rasti start-up podjetij na svetovnem trgu.

»Program smo pričeli izvajati v letu 2012. Na podlagi dosedanjih izkušenj, mnenj podjetnikov, nasvetov mentorjev ter trendov v podjetništvu, smo program vsebinsko nadgradili. Tako program Go:Global Slovenia sedaj zajema sedem vsebinskih sklopov, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. Ključno je, da podjetje, ki ima globalne ambicije, dobi vso podporo in znanje na enem mestu« je povedala Vera Nunič, vodja programa Go:Global Slovenia iz Tehnološkega parka Ljubljana.

Dosedanje uspešno izvedene aktivnosti:

Novi vsebinski sklopi programa Go:Global Slovenia:

1. Program usposabljanja podjetnikov v start-up podjetjih s sodobnimi metodologijami podjetništva (vitek in agilen razvoj proizvodov) / Največja napaka podjetnikov je razvoj intelektualne lastnine – rešitev, ki jih nihče ni pripravljen plačati. Gre za sklop generacije poslovnega modela (»Business model generation«) in vitkih start-up metodologij (»The lean Startup«), ki so namenjene najboljšim podjetjem z ambicijami hitre globalne rasti na dinamičnih trgih.

2. Program usposabljanja podjetnikov za pridobitev investicije/Program Go:Global »Investment Readiness« sestavljajo štirje moduli, v katerih podjetnik pridobi poglobljeno in celostno znanje o investicijah tveganega kapitala in drugih potencialnih virih denarja, ki jih lahko pridobi na trgu

3. Program vključevanja slovenskih start-up podjetij v tuje podjetniške pospeševalnike / V preteklih letih so se na svetovnem trgu pojavili t. i. podjetniški pospeševalniki, ki podjetniškim ekipam omogočajo dostop do globalnih trgov, in tudi do dodatnega kapitala. Posebnost programa za prijavo v pospeševalnik je, da pomoč in mentorstvo zagotavljajo izključno podjetniki, ki so bili sami že sprejeti v katerega izmed svetovnih pospeševalnikov.

4. Monitoring start-up podjetij (predvsem po pridobitvi državnih subvencij) / Program monitoringa omogoča skrbno spremljanje razvoja start-up podjetja in odstopanj od načrtovanega poslovanja, predvsem z namenom optimalne porabe državnega denarja ali nadzora investicije tveganega kapitala. Ključno pri programu monitoringa je, da ne gre samo za nadzor nad podjetjem, temveč za celostni program, ki vključuje tako mentoriranje, podjetniško svetovanje kot tudi nadzor.

Nadgrajeni vsebinski sklopi Go:Global Slovenia:

a) Podjetniški management program za profesionalno organizacijo start-up podjetja / sistematičen in praktičen podjetniški menedžerski program za start-up podjetja, kjer podjetnik skozi skrbno pripravljen kurikulum in sproti dodeljene aktivnosti vzpostavi organizacijo, proizvod in procese v svojem podjetju. Mentorski program zajema sistematična izobraževalna srečanja in praktično delo na posameznih poslovnih funkcijah pod skrbnim mentorstvom najbolj izkušenih podjetniških strokovnjakov.)

b) Individualni mentorski program ter mreženje med podjetniki in mentorji /pomemben del programa Go:Global Slovenia intenziven program mreženja med podjetniki in mentorji, s ciljem, da se spoznajo in dogovorijo za poglobljeno mentorsko sodelovanje. V mentorski program Go:Global Slovenia je vključenih več kot 150 izbranih domačih (in nekaterih tujih) mentorjev. V okviru t. i. mentoriranja ena na ena (1 : 1) mentorji pomagajo udeležencem programa pri reševanju specifičnih težav.)

c) Platforma za globalno trženje proizvodov na ključnih trgih / Pomemben del programa Go:Global je platforma za vstop na tuje trge, specializirana za start-up podjetja. Obsega na enem mestu zbrane praktične informacije o svetovnih podjetniških vozliščih in infrastrukturno mrežo, ki podjetnikom omogoča takojšen začetek poslovanja v tujini. 

Vabljeni k sledenju aktivne Go:Global skupnosti na Facebooku!

Go:Global Slovenia izvajajo Tehnološki park Ljubljana, Tovarna podjemov, RC IKT iz Kranja, Primorski tehnološki park, RCR Zasavje in Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije, združeni v Iniciativo Start:up Slovenija, ki skozi program uresničujejo začrtane ukrepe iz Start:up Manifesta.