Poslovni rockstarji

Miroslav Ekart

Miroslav Ekart je član upravnega odbora Prve osebne zavarovalnice, d.d. in aktivno sodeluje pri pokojninski reformi že od samega začetka. Tako je že sodeloval pri pripravah na ustanovitev Prve pokojninske družbe leta 2000 ter pomembno prispeval k razvoju Prve pokojninske družbe v Sloveniji. V vmesnem obdobju je bil vodja pravnega oddelka ter član investicijskega odbora Poteze. Leta 2004 je zasedel mesto člana uprave KB Prvo penzijsko društvo, nato pa leta 2006 postal še predsednik izvršnega odbora Garant penzijsko društvo.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja