Poslovni rockstarji

Matjaž Bavdek

MDS IT d.d.

Matjaž Bavdek je končal Elektrotehnično Fakulteto v Ljubljani leta 1994. Po koncu študija se je zaposlil v  Noricum banki kot svetovalec direktorja. Banka ga je poslala na podiplomski študij MBA Radovljica smer finance.  V času prve zaposlitve je večkrat predaval bančnikom na CISEF-u na Ekonomski fakulteti iz teme svoje magistrske naloge “Tveganje in zaščita pred spremembo obrestnih mer“. Leta 1997 se je zaposlil na borznoposredniški hiši PM&A v okviru takratne Kmečke družbe, kjer je vodil oddelek M&A. Kasneje je  ustanovil svoje svetovalno podjetje, ki je svetovalo pri zapiranju finančne konstrukcije pri nekaj prvih uspešno izvedenih MBO-jih v Sloveniji. Kasneje je sodeloval z nekaj vodilnimi slovenskimi instucionalnimi investitorji pri izvedbi prevzemov večjega števila slovenskih podjetij z njihove strani. Leta 1999 je kupil večji paket delnic takratnega podjetja MDS Metalka d.d. in prvo leto kot predsednik NS sodeloval pri prestrukturiranju podjetja. Zaradi potrebe po popolnem prestrukturiranju dejavnosti podjetja, je aktivno vstopil v družbo kot direktor podjetja. Podjetje MDS IT d.d. vsako leto vstopi v vsaj dve novi naložbi v semenski fazi, ki so sinergične obstoječim dejavnostim podjetja. Od prvega dne svoje kariere Bavdek Matjaž velik del svojega prostega časa posveča tudi borznim trgom, kjer nastopa kot dolgoročni investitor  pretežno preko kapitalskih trgov v ZDA.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja