Zasebni investitorji - skladi tveganega kapitala

RSG Kapital

RSG Kapital je družba za upravljanje tveganega kapitala, katere poslanstvo je zapolnitev kapitalske vrzeli oziroma pomanjkanja virov financiranja za podjetja v zgodnjih razvojnih fazah. Ekipa RSG Kapital ima bogate izkušnje in komplementarna znanja, kar je družbi omogočilo, da se v času od ustanovitve leta 2006 uveljavi kot kompetenten in kredibilen partner podjetjem v zgodnjih razvojnih fazah ter pomemben akter v procesu spodbujanja podjetništva in razvoju trga tveganega kapitala v regiji.

Višina investicij

do 1,5 mio €

Silicon Gardens

Silicon Gardens Fund je namenjen zagotavljanju semenskega kapitala globalno usmerjenim slovenskim in regijskim (CEE) startupom. Ustanoviteljem zagonskih podjetij želi zagotoviti podporo za rast in mednarodni preboj že pri najzgodnejših korakih, ko še iščejo dokončno obliko produkta, trg in donosen poslovni model. Ker so glavni vlagatelji v sklad tudi sami mladi in uspešni podjetniki, bodo svojim varovancem ponudili tako imenovani ”pametni denar” oziroma jim bodo pomagali s svojimi izkušnjami, znanji in aktivnim mentorstvom ter jim prek mreže lastnih poznanstev skušali odpreti marsikatera domača ali tuja vrata.

Višina investicij

od 20.000 do 40.000 €

DsgnFwd

DsgnFwd pospeševalnik vam pomaga pri preoblikovanju idej in inovacij v odlične izdelke in navdihujoče blagovne znamke. Namen je zagotoviti semensko financiranje ter svetovanje pri razvoju in oblikovanju izdelkov, identitete, UX, spleta ter blagovne znamke. Iščejo dobre in jasne ideje z globalnimi ambicijami in strast do novih izzivov.

Višina investicij

20.000 €

Spletna stran
DTK Murka

DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o je bila ustanovljena v letu 2010 z namenom vlaganja tveganega kapitala in navideznega lastniškega kapitala (t.i. mezzanin) v ciljna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Cilj ustanoviteljev družbe je izvajanje naložb tveganega kapitala v ciljna MSP, pri tem želimo ustvariti čim višji donos ob sprejemljivem tveganju tako na nivoju posamezne naložbe kot tudi na nivoju investitorjev v družbo tveganega kapitala.

Višina investicij

/

Spletna stran
ZernikeMeta Ventures

ZernikeMeta Ventures (ZMV), holding družb specializiran za financiranje inovativnih start-up podjetij. Italijansko-Nizozemsko združenje ima desetletja izkušenj investiranja v zgodnjih fazah podjetja.

Višina investicij

Od 200.000 do 1 mio €

S.T. Hammer

S.T. Hammer je investicijska družba, ki varno, odgovorno in donosno upravlja z dolgoročnimi naložbami v podjetja s področja kovinske industrije, kmetijstva, živilsko predelovalne industrije in energetike ter z naložbami vnepremičnine. Naše osnovno poslanstvo je povečevanje vrednosti naložb in oplemenitenje premoženja, kar dosegamo z načelom tesnega sodelovanja pri upravljanju naših naložb. Investicijska družba S.T. Hammer, s kapitalskimi povezavami in ustvarjanjem sinergij med svojimi podjetji ter z izločanjem poslovno nepotrebnega premoženja, omogoča podjetjem sproščanje potencialov in stabilno rast.

Višina investicij

Od 5 do 15 mio €

Spletna stran