Vsebina pospeševalnika

Zagnati start-up podjetje predstavlja velik iziv. Še veliko težje pa je doseči hitro globalno rast start-up podjetja. Ovire so predvsem velike potrebe po kapitalu, veliko število kompetentnih človeških virov, vstop na tuje nepoznane trge ter potreba po veliko različnem znanju o profesionalni organizaciji podjetja. Največ podjetij se znajte v težavah, ravno ko pridejo do točke globalne rasti. Odgovor na vse ključne izzive hitre rasti start-up podjetij je Go:Global Slovenia podjetniški pospeševalnik, ki start-up podjetjem, ko so že našla »product-market fit« nudi vse potrebne elemente za uspešen začetek hitre globalne rasti.

Go:Global Slovenia podjetniški pospeševalnik zajema:

 • 200.000 EUR kapitala javne lastniške investicije (v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom in produktom SK200), ki podjetju omogoča začetek ekspanzije na tuje trge, nadaljnji razvoj produktov in premostitev financiranja do naslednjega kroga s strani skladov tveganega kapitala.
 • Program priprave na investicijo, kjer podjetniki spoznajo vsa pravila lastniškega financiranja, pripravijo vlogo za razpis, hkrati pa spoznajo zasebne investitorje za dodatno pritegnitev zasebnega kapitala.
 • Bootcamp, vsebinski podporni program z izkušenimi domačimi in tujimi mednarodnimi podjetniki, katerega namen je prejemnikom javnih sredstev pomagati pri profesionalni organizaciji podjetja in globalni rasti.
 • Osebnega start-up mentorja, ki ima izkušnje s širitvijo podjetja na tuje trge in pomaga podjetniški ekipi pri strateških odločitvah, mednarodnih kontaktih ter širitvi na posamezne trge.
 • Celotno administrativna pomoč, ki pride na novo skupaj z lastniško investicijo, v obliki poročil ter drugih aktivnosti, z namenom, da se podjetniška ekipa lahko v celoti osredotoča predvsem na globalni prodor in hitro rast. Administrativno pomoč nudi dodeljeni podjetniški svetovalec.
 • Infrastrukturo po Sloveniji v okviru inkubatorjev in tehnoloških parkov, ki je delno subvencionirana, predvsem pa zagotavlja integracijo podjetniške ekipe v ustrezno skupnost in morebitne dodatne programe. Skupnost podjetniški ekipi zagotavlja dodatno motivacijo in medsebojno izmenjavo znanj.
 • Mrežo med investitorji, tako v obliki domačih ter tujih skladov tveganega kapitala kot pospeševalnikov, z namenom pridobitve nove investicije.
 • Aktivno promocijo doma in v tujini, tako v obliki medijske odmevnosti, kot pomoči pri kontaktih, marketingu in pripravi promocijskih besedil. V okviru pospeševalnika aktivno pomagamo podjetjem do profesionalnega nastopa na tujih trgih.
 • Paket ugodnosti, s katerim zagotavljamo start-up podjetjem posebne ugodnosti in popuste, ki so pri prvih korakih pomembne za uspeh podjetja, hkrati pa v začetku poslovanja predstavljajo večje stroške. Ugodnosti so navedene na spletni povezavi

V program pospeševalnika se lahko vključite vsi, ki:

 • Ste dokazali hipotezo vrednosti vaše inovativne ideje na trgu
 • Imate ali ste v razgovorih z zasebnim investitorjem oziroma ste dovolj samozavestni, da ga boste pritegnili na demo dnevu pospeševalnika (pogoj za javno investicijo je 20% zasebna so-investicija)
 • Ustvarjate minimalno 50.000 EUR prihodkov iz naslova inovativne ideje
 • Imate ambicije hitre globalne rasti in imate dodatne potrebe po kapitalu
 • Ste zavezani k uresničitvi ideje za 100% delovni čas
 • Ste pripravljeni delati po sodobnih metodologijah podjetništva
 • Ste ustanovili podjetje v Republiki Sloveniji[1]

V primeru, da še nimate potrjene hipoteze vrednosti (z idejo še ne delujete na trgu), je za vas primeren Start:up Geek House pospeševalnik.

Sedem glavnih razlogov, da se nam pridružiš:

 • Temeljita priprava podjetja na investicijo (brez pasti in skritih informacij)
 • 200.000 EUR lastniškega vložka javnih sredstev
 • Pomoč na poti do domačega ali mednarodnega zasebnega investitorja
 • Intenziven sistematični izobraževalni program za globalno rast
 • Osebni start-up mentor (zgolj najbolj izkušeni ljudje)
 • Osebni svetovalec za pomoč pri pripravi poročil in administracije
 • Mednarodna vpetost, prepoznavnost in pomoč pri mednarodnih kontaktih

[1] Dodatni pogoji pridobitve investicije so navedeni v razpisni dokumentaciji

Podjetniški pospeševalnik Go:Global Slovenia zagotavlja vse kar potrebujete za začetek hitre mednarodne ekspanzije, tako v obliki kapitala, kot tudi znanja in mednarodnih povezav.

 

Naprej