Korak 5 - Izobraževalni program Go:Global for Growth

Podjetja, ki pridobijo investicijo v višini 200.000 EUR, se udeležijo intenzivnega izobraževalnega programa Go:Global for Growth. V programu pridobijo vso temeljno znanje o hitri globalni rasti podjetja, tako z vidika zagotovitve dodatnih finančnih in človeških virov, kot z vidika organizacije podjetja, vstopa na tuje trge in upravljanja rasti.

Velik izziv za vsako start-up podjetje je, kako iz "garažnega" start-upa priti do profesionalno organizirane globalne poslovne entitete, sploh v primeru, da podjetje zbere kapital na trgu, ki mu omogoča hitro rast. Namen programa Go:Global for Growth je skozi sistematičen in praktičen podjetniški izobraževalni program ter specializirane vsebinske sklope pomagati podjetnikom pri vzpostaviti organizacije, ustreznega proizvoda in procesov v svojem podjetju s ciljem hitre globalne rasti. Go:Global Slovenija izobraževalno-pospeševalniški program je namenjen podjetjem, ki se pripravljajo na globalno rast, prav tako pa je primarno primerno za podjetja, ki iščejo novo rundo investicije na domačih ali globalnih trgih (investicija serije A).

Program pokriva vsa ključna področja podjetništva, ko se podjetje pripravlja na globalno rast. Pri tem je v izobraževalne vsebine vključeno najsodobnejšo podjetniško znanje in sodobne metodologije, kot so vitko podjetništvo, vitki okvir, dizaj mišljenje, produktni management ipd. Program je pripravljen tako, da podjetnik v sklopu izobraževalnih modulov dela povsem na praktični ravni, pri čemer pridobljeno znanje takoj implementira v poslovanje.

Tudi pri implementaciji predavatelji podjetniku aktivno pomagajo in svetujejo. Skozi izobraževalni program pospeševalnika Go:Global for Growth podjetnik pripravi ustrezne strategije ter organizira in implementira pridobljeno znanje, ki je ključno pri hitri globalni rasti in pridobitvi nove runde investicije. Program je pripravljen po vzoru najboljših svetovnih pospeševalnikov, kot so Seedcamp, Y Combinator, Techstars in drugi, prav tako pa vključuje potrebe in zahteve investitorjev tveganega kapitala in domačem in globalnem trgu, s čimer so podjetja bistveno bolje pripravljena na globalno rast. Ponudniki konzorcija aktivno sodelujejo tako z najboljšimi svetovnimi podjetniškimi pospeševalniki, kot tudi domačimi in tujimi investitorji.

Izobraževalno-pospeševalniški program zajema 10 srečanj z naslednjimi vsebinskimi sklopi:

 1. Vitko podjetje in rast na podatkih temelječega podjetja
 2. Produktni management
 3. Marketing in prodaja
 4. Spletni marketing
 5. Agilno vodenje podjetja
 6. Lekcije velikih podjetij pri organizaciji poslovanja
 7. Podjetniške finance
 8. Vodenje podjetja (poslovodenje) in metrike poslovanja
 9. Priprava na novo rundo financiranja
 10. Vstop in širjenje na tuje trge

 

Posamezni moduli se izvajajo v sodelovanju z najboljšimi javnimi in zasebnimi izvajalci na domačem trgu. Kot omenjeno, usposabljanje vključuje 10 srečanj oziroma vsebinskih modulov, ki zajemajo naslednje elemente:

 • Teoretični pregled vsebine, s predlogi za dodatno branje, literaturo in vire. Pri tem je uporabljana najsodobnejša literatura in dobre prakse iz poslovnih šol, kot so Stanford.
 • Aktivno praktično delo in individualno delo z izkušenimi start-up predavatelji in po potrebi gosti na posameznem vsebinskem modulu.
 • Ustrezne odmore, za potrebo ustrezne koncentracije in osvežitve.
 • Dodatno po dogodku poteka neformalno druženje in medsebojna pomoč med podjetniki. Spodbuja se predvsem gradnja skupnosti, tako v živo, kot tudi preko socialnih omrežij.

Vsi udeleženci po posameznem izobraževalnem vsebinskem sklopu prejmejo prosojnice, dodatno literaturo, domače naloge, po potrebi dodatno individualno svetovanje, pregled pripravljene dokumentacije in možnost dodatnih vprašanj predavateljev preko e-pošte.

Pri izvedbi modulov je poskrbljeno za osvežitve, ustrezno infrastrukturo, varnost ter ostale elemente, da so delavnice izvajane nemoteno. Še posebej velja poudariti, da se spodbuja sodelovanje med podjetij, medsebojno pomoč in dodatno interakcijo.

 

Pri izvajanju programov sodelujemo z najboljšimi izvajalci

Nazaj Naprej