Poslovni rockstarji

Draško Veselinovič

KD Group

Draško Veselinovič je dodiplomski in podiplomski študij opravil na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, številne specializacije s področja financ pa v finančnih institucijah in na fakultetah v ZDA, Veliki Britaniji, Nemčiji, Avstriji, Rusiji. Poklicna pot se je začela v Ljubljanski banki, nadaljevala na Ljubljanski borzi, kjer je bil njen vodja za ustanovitev in potem prvi direktor, nato pa nekaj let predsednik uprave Deželne banke Slovenije d.d. Že od zaključka študija na raziskovalnem in pedagoškem področju sodelujem z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in drugimi fakultetami v Sloveniji in tujini. Bil je nestrankarski član prvega samostojnega slovenskega parlamenta kot poslanec za finance in svetovalec takratne slovenske vlade. Na mednarodnem področju je v svojih krogih aktivno pomagal pri slovenskem osamosvajanju. Danes je glavni izvršni direktor družbe KD Group.

 

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja