Poslovni rockstarji

Barbara S. Podlesnik

Barbara S. Podlesnik je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in v okviru specialističnega izobraževanja pri Slovenskem inštitutu za revizijo pridobila naziv Preizkušeni računovodja. V Tehnološkem parku Ljubljana d.o.o. se ukvarja s svetovanjem na področjih poslovnih financ, sodeluje pri strategiji razvoja podjetja in pri pridobivanju financiranja za rast podjetja.

Poslovno kariero je začela leta 1999 v podjetju Smart Svetovanje, kjer je sodelovala pri R&R projektih in pripravljala idejne projekte in poslovne načrte za razvojne ICT projekte. Poslovno pot je nadaljevala v podjetju Smart Com na področjih strateškega in operativnega načrtovanja ter uvajanja interne revizije in priprave letnih poročil. Leta 2004 je prevzela mesto direktorice v Smart Inkubatorju, zasebnem podjetniškem inkubatorju, kjer je poleg vodstvenih nalog pokrivala tudi področja podjetniškega svetovanja in izobraževanja s področja ekonomike in financ, poslovnih ter finančnih načrtov. Hkrati je bila prokuristka in vodja financ v podjetju DSC. Leta 2010 se je vnovič zaposlila v Smart Comu na področju vodenja in organizacije dela razvojnih projektov ter prijav R&R projektov na evropske razpise za sofinanciranje razvoja.

Poslovno sfero nenehno prepleta z umetniško – z izdelovanjem unikatne keramike, izobraževalnimi delavnicami ustvarjanja z glino, iskanjem priložnosti za skupne umetniške projekte. Kot ustvarjalka unikatne keramike je sodelovala na številnih domačih in tujih razstavah in je dobitnica več nagrad, najodmevnejša je Velika odkupna nagrada na piranskem Extempore 2010.

 

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja