Poslovni rockstarji

Andrej Mertelj

Andrej Mertelj se je po končani matematični srednji šoli  vpisal na fakulteto za računalništvo, ki pa jo je tik pred diplomo zapustil zaradi podjetništva. Pri šestnajstih je objavil prvi strokovni članek, kateremu je v naslednjih letih sledilo še več drugih. Je glavni avtor leta 1993 izdane knjige Kako kupim osebni računalnik in soavtor leta 1995 izdane knjige Profitable ways to use the Net in your business. Več kot dvajsetletne izkušnje v informatiki in sedemnajstletne izkušnje v podjetništvu sestavljajo edinstveno zmes informacijskih in poslovnih znanj, ki jih kot izvršni direktor Datalaba, d. d., prenaša v PANTHEON. Andrej je predsednik Združenja slovenskih proizvajalcev programske opreme KODA.SI, član več standardizacijskih teles s področja informacijske tehnologije in eden od glavnih akterjev pri zavračanju sprejema direktive o patentiranju programske opreme v Evropskem parlamentu.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja