Tipi mentorjev

Mentorji v sklopu programa Go:Global živijo za podjetništvo in tehnologije ter imajo praktične izkušnje, kar dokazujejo že njihovi življenjepisi. Verjamemo, da lahko samo podjetniki in izkušeni poslovneži ter tehnologi mentorirajo in pomagajo drugim podjetnikom. Zato skrbno izbiramo naše mentorje in sodelujemo le z najboljšimi.

Ljudi, ki imajo samo znanje iz knjig ali širijo negativno energijo, ne sprejemamo in izločimo. Vključujemo samo tiste, ki razumejo, da je podjetništvo življenjski slog ter so okuženi z gradnjo novih in inovativnih proizvodov. V družbi naših mentorjev torej ne boste srečali povprečnežev.

Mentorje delimo v tri skupine:

POSLOVNI ROCKSTARJI – Poslovni rockstarji pomagajo izbranim zagonskim podjetjem v okviru mentorskega programa 1 : 1 pri razvoju in snovanju poslovnega vidika podjetja, analizah, marketinških strategijah, organizaciji podjetja, vstopu na tuje trge, vpeljavi procesov, prav tako pa pri finančnem, pravnem, operativnem in drugih vidikih poslovanja. Na vsako vprašanje, ki ga imate s področja vodenja podjetja, naši mentorji znajo odgovoriti.

Poslovni rockstarji so: uspešni podjetniki, direktorji podjetij in člani uprav, »start-up odvisniki«, marketinški strokovnjaki in prodajalci ter financerji in finančni svetovalci.

TEHNOLOŠKI GEEKI – Tako kot vam poslovni rockstarji pomagajo pri razvoju poslovnega dela podjetja, vam tehnološki geeki pomagajo pri organizaciji raziskovalno-razvojnega in tehničnega dela podjetja. Tehnološki geeki podjetnikom v sklopu mentorskega programa 1 : 1 pomagajo pri organizaciji razvojnega oddelka, oblikovanju raziskovalno-razvojnih procesov, dajejo povratne informacije o perspektivnosti tehnologije in ideje, prav tako pa se vključujejo s konkretnimi tehnološkimi rešitvami.

Tehnološki geeki so: inženirji in tehnologi, znanstveniki, strokovnjaki iz vaše branže, direktorji tehnologije in tehnološki navdušenci.

PODJETNIŠKI SVETOVALCI – Tretja skupina so preverjeni podjetniški svetovalci, ki jih v program vključujemo samo z ustreznimi izkušnjami in referencami, nikakor pa ne svetujejo z namenom prodaje svojih storitev. Poleg specializiranih svetovalcev za podjetništvo med mentorje vključujemo še specialiste in strokovnjake za različna »mehka« podjetniška področja, kot so intelektualna lastnina, psihologija podjetnika, strokovnjaki za javno nastopanje, timsko delo ipd.